[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
อบต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  งามวิไลไหมมัดหมี่ เขียวขจียางพารา แสนล้ำค่าป่าดงเมา ประเพณีเก่าบุญบั้งไฟ เลื่องลือไกลคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง อยู่คู่เคียงคนหนองซน
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป

link banner

หน้งสือพิมพ์

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 8 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

  
วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
 

     
วิสัยทัศน์
หนองซนเมืองน่าอยู่             เคียงคู่สิ่งแวดล้อม
เพียบพร้อมคุณภาพชีวิต       มีเศรษฐกิจพอเพียง
    พันธกิจ
                          พันธกิจที่ 1   ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                          พันธกิจที่ 2   พัฒนาเครือข่ายระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ  ระบบสิ่งแวดล้อม 
                                              และระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ได้มาตรฐาน  มีประสิทธิภาพ
                          พันธกิจที่ 3  พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  โดยเชื่อมโยงการค้า  การลงทุน การบริการ  และการท่องเที่ยว
                          พันธกิจที่ 4  พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา  การสาธารณสุข  การกีฬา วินัยการจราจร 
                                             ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  และจารีตประเพณี
                          พันธกิจที่ 5   ส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรให้ได้มาตรฐาน  รวมทั้งการส่งเสริมด้านการตลาด
                                             แก่สินค้าการเกษตร
                          พันธกิจที่ 6  ป้องกัน  การทุจริตคอรัปชั่น  ตลอดทั้งการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีส่วนร่วม
                          พันธกิจที่ 7  อนุรักษ์  และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน