ปลัด

พ.อ.อ.ธนพล สุวรรณรอ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน

081-9716979

นายกเกษม

นายเกษม สมสู่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน

080-0078732

ภาพข่าวกิจกรรม

ภาพการรับสมัครเลือกตั้ง ส.อบต. และผู้บริหาร 2564

ระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน

ภาพการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด 6 ล้อ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 150 แรงม้า โดยวิธีคัดเลือก อ่านต่อ

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด 6 ล้อ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 150 แรงม้า โดยวิธีคัดเลือก อ่านต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน

เลขที่ 161 ถนนคำแม่นาง-ดอนสะฝาง ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 44150

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

042-530876