การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปี 2566
ITA 2023

ข่าวประชาสัมพันธ์


สอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจและทั่วไป
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่วไป

กิจกรรม”โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน”
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน ดำเนินโครงการ”ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน” ประจำปี 2565

กิจกรรม”โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ปี2565″
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน ดำเนินโครงการ”สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ประจำปี 2565″ ระหว่างวันที่ 10 – 20 พฤษภาคม 2565 เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว

ประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน (ครั้งแรก)
วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซนดำเนินการจัดการประชุมสภา(ครั้งแรก) โดยได้รับเกียรติจาก นายปรีชา สอิ้งทอง นายอำเภอนาทม เดินทางมาเป็นประธานการประชุม

ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 ช่วยเหลือผู้ประสภัย(วาตภัย) จากเหตุการณ์ฝนตกหนักลมพัดบ้านเรือนราษฎรบ้านโนนสวาทเสียหาย

ภาพการรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต.และผู้บริหาร2564 ระหว่างวันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2564 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน

bannerimage_1550036142

งานบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (สิงหาคม 2565)อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน เรื่อง รับโอนย้ายข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างอ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปอ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน เรื่องรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง อ่านต่อ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศงานบุคคล