ปลัด

พ.อ.อ.ธนพล สุวรรณรอ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน

081-9716979

นายกเกษม

นายเกษม สมสู่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน

080-0078732

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปี 2565
ITA 2022

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม”โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ปี2565″
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน ดำเนินโครงการ”สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ประจำปี 2565″ ระหว่างวันที่ 10 – 20 พฤษภาคม 2565 เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว

ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 ช่วยเหลือผู้ประสภัย(วาตภัย) จากเหตุการณ์ฝนตกหนักลมพัดบ้านเรือนราษฎรบ้านโนนสวาทเสียหาย

ภาพการรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต.และผู้บริหาร2564 ระหว่างวันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2564 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน

ภาพการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน

bannerimage_1550036142

งานบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

ดูประกาศอื่นๆ

ประกาศงานบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน

เลขที่ 161 ถนนคำแม่นาง-ดอนสะฝาง ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 44150

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

042-530876