เดือน กันยาย 2564

เดือน ธันวาคม 2564

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด 6 ล้อ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 150 แรงม้า โดยวิธีคัดเลือก อ่านต่อ