ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เดือน เมษายน 2565

เดือน กุมภาพันธุ์ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายหนองไชยวาน – บัวโคก บ้านนาดี หมู่ที่6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายหนองซน – โปร่งไผ่ บ้านหนองซน หมู่ที่8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงลูกรังลานอเนกประสงค์ป่าช้าบ้านนาดีเหนือ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงลูกรังปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองไชยวาน บ้านนาดีใต้หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายดอนปู่ตา – ห้วยทราย บ้านนาดี หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอ่านต่อ

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนาดี – โนนอุดมดี(ช่วงที่2) บ้านนาดีใต้ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ

เดือน ธันวาคม 2564

ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด 6 ล้อ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 150 แรงม้า โดยวิธีคัดเลือก อ่านต่อ

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด 6 ล้อ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 150 แรงม้า โดยวิธีคัดเลือก อ่านต่อ