ภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน

ภาพการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจและทั่วไป 2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปโดยมีตำแหน่งที่ดำเนินการสอบเพื่อสรรหาได้แก่ 1.ผู้ดูแลเด็ก(ภารกิจและทั่วไป) 2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 3.พนักงานประจำรถขยะ 4.พนักงานประปา

ภาพกิจกรรม"โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ปี2565"

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน ดำเนินโครงการ"สัตว์ปลอดดรค คนปลอดภัย ประจำปี 2565" ระหว่างวันที่ 10 - 20 พฤษภาคม 2565 เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลหนองซนทุกหมู่บ้าน

ภาพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

วันที่ 14 มีนาคม 2565 ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยจากเหตุการณ์ฝนตกหนักลมพัดบ้านเรือนราษฎรบ้านโนนสวาทเสียหาย

ประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน (ครั้งแรก)

วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซนดำเนินการจัดการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน (ครั้งแรก) โดยได้รับเกียรติจาก นายปรีชา สอิ้งทอง นายอำเภอนาทม เดินทางมาเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

ภาพการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน

ภาพ การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ถึง 15 ตุลาคม 2565 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน