ภาพการรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต.และผู้บริหาร 2564