ภาพการประชุมสภาสมัยแรก

วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซนดำเนินการจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน (ครั้งแรก)โดยได้รับเกียรติจาก นายปรีชา สอิ้งทอง นายอำเภอนาทมเดินทางมาเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้